Strona główna » FAQu » Szkolenia okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają oni wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Od 1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ten obowiązek ograniczają.

Obecnie szkolenie okresowe BHP pracownika nie jest wymagane w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Jednak pod pewnymi warunkami.

Zwolnienie z obowiązku zapewnienia dla tej grupy pracowników szkolenia okresowego BHP dotyczy:

  • tylko tych Pracodawców, dla których rodzaj przeważającej działalności zalicza się do nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o  ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Uznaje się, że są to grupy działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości, a w środowisku pracy występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Pracodawca nadal ma obowiązek przeprowadzić szkolenie okresowe BHP dla pracowników zatrudnionych w grupie stanowisk administracyjno-biurowych, jeśli:

  • Rodzaj przeważającej działalności Pracodawcy w rozumieniu przepisów o  statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której ustalono wyższą niż trzecia kategoria ryzyka
  • Z dokonanej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracowników tej grupy jest konieczne

W tej sytuacji szkolenie okresowe bhp pracowników administracyjno- biurowych Pracodawca przeprowadza w terminie do 6 miesięcy.

Podstawa prawna: Art. 2373 §1-3 Kodeksu Pracy

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.