Strona główna » Oferta » Dokumentacja z zakresu BHP i PPOŻ

Pracodawca jest zobligowany do prowadzenia szeregu dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ w  firmie.

To, co stanowi komplet dokumentacji w Twojej firmie zależy od branży i charakteru prowadzonej działalności.

Oferujemy Państwu doradztwo w tym zakresie oraz opracowywanie i okresową aktualizację dokumentacji z zakresu BHP i PPOŻ.

#Usługa
1Sporządzanie i aktualizacja kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
2Kompleksowa dokumentacja powypadkowa:

  • protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy,
  • karta wypadku w drodze do pracy i z pracy
  • statystyczna karta wypadku
  • rejestr wypadków przy pracy
3Opracowywanie i aktualizacja instrukcji z zakresu BHP/PPOŻ.
4Plan BIOZ
5Przygotowanie Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót
6Dokumentacja z zakresu gospodarowania odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidualnej
7Dokumentacja związana z pomiarami czynników szkodliwych i uciążliwych w  środowisku pracy:

  • Analiza wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
  • Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy
  • Karty badań i pomiarów czynników szkodliwych
  • Plan działań organizacyjno-technicznych w celu obniżenia poziomu wskaźników NDN i NDS
8Sporządzanie protokołów z kontroli przeglądów bhp i ppoż.
9Opracowywanie i aktualizacja dokumentacji systemowej ZSZ / SZBHP z obszaru bhp
10Ocena zgodności i dostosowanie maszyn  i urządzeń do minimalnych wymagań
11Analizy roczne stanu BHP
12Ustalenie i aktualizacja wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w  zakładzie pracy. Opracowywanie instrukcji bezpiecznego wykonywania tych prac
13Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
14Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac
15Wykaz substancji chemicznych i ich mieszanin stosowanych w procesach pracy
16Rejestr prac w narażeniu na  substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
17Wiele innych,  w zależności od potrzeb Klienta

 

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.