Strona główna » FAQu » Ocena ryzyka zawodowego w firmie – kto może ją przeprowadzać?

Przepisy nakładają na Pracodawcę obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz poinformowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną przez nich pracą.

Nie ma on jednak obowiązku wykonywania tych czynności osobiście. Zdarza się, że firma nie dysponuje wykwalifikowanymi specjalistami w zakładzie pracy do wykonania kompleksowej oceny ryzyka zawodowego.

W tej sytuacji najczęściej ocena ryzyka zawodowego zlecana jest ekspertom zewnętrznym. Akademia Bezpieczeństwa Usługi BHP i PPOŻ na zlecenie Pracodawcy kompleksowo przeprowadzi procedurę oceny ryzyka zawodowego, opracuje niezbędną dokumentację z tego zakresu włącznie z doborem środków profilaktycznych zmniejszających zagrożenia w środowisku pracy.

Podstawa prawna: Kodeks Pracy Art. 226; § 39 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów BHP

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.