Strona główna » Oferta » Usługi z zakresu BHP i PPOŻ

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę firm na podstawie zawartych umów długoterminowych lub w formie jednorazowych zleceń.

Zakres świadczonych usług opracowujemy w oparciu o indywidualne oczekiwania danego Klienta, z uwzględnieniem branży oraz charakteru świadczonych przez Państwa usług.

#Usługa
1Audyt wewnętrzny BHP
2Doradztwo personalne (prawo pracy, branżowe przepisy dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej)
3Przeglądy i kontrole warunków pracy w zakresie spełnienia wymogów bhp i ppoż
4Stały nadzór BHP na budowie, w zakładach i innych miejscach wyznaczonych przez Klienta
5Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów prawa i ochrony pracy
6Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, kwalifikacja zdarzeń
7Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami zewnętrznymi / instytucjami kontrolującymi w zakresie wykonywanych usług
8Informowanie o nowych aktach prawnych i wymogach w zakresie BHP/PPOŻ.
9Doradztwo w zakresie opracowania działań organizacyjno- technicznych celem obniżenia poziomu ryzyka na stanowiskach pracy
10Dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
11Gospodarka odzieżą roboczą, ochronną i środkami ochrony indywidualnej
12Organizacja pomiarów środowiska pracy na terenie zakładu Klienta
13Analiza wyników pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy
14Ocena zgodności i dostosowanie maszyn i urządzeń do minimalnych wymagań
15Opracowywanie i okresowa aktualizacja dokumentacji z zakresu BHP/PPOŻ.
16Przeprowadzanie szkoleń wstępnych, okresowych oraz dedykowanych
17Weryfikacja ważności szkoleń bhp oraz orzeczeń lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku
18Weryfikacja wymaganych szkoleń oraz niezbędnych kwalifikacji i uprawnień pracowniczych

Szczegółowe warunki wykonania usługi są ustalane indywidualnie dla każdego Klienta.

 

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.