Strona główna » FAQ (najczęściej zadawane pytania)

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części – instruktażu ogólnego w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz instruktażu stanowiskowego. Przeznaczone jest dla nowo zatrudnionych pracowników, studentów rozpoczynających praktyki, uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Przeprowadzane jest przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku.


więcej

Przepisy nakładają na Pracodawcę obowiązek dokonywania oceny ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy oraz poinformowanie pracowników o wynikach oceny ryzyka zawodowego, związanego z wykonywaną przez nich pracą.


więcej

Zasadą jest, że pracodawca nie może dopuścić pracowników do pracy, do której wykonywania nie posiadają oni wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie zatrudnionym pracownikom okresowych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


więcej

Pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa krajowego, europejskiego oraz norm dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Podstawowym celem oceny ryzyka zawodowego jest zapewnienie pracownikom skutecznej ochrony przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy. Obowiązkiem Pracodawcy jest przekazanie informacji o wynikach oceny ryzyka zawodowego pracownikom.


więcej

Od 28.04.2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW. Zmianom w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ulegają również przepisy Ustawy Prawo Budowlane.


więcej

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.