Strona główna » FAQu » Czym są Świadectwa energetyczne budynku oraz audyt energetyczny?

Od 28.04.2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW. Zmianom w zakresie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ulegają również przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku:

 • Zbywalnego na podstawie umowy sprzedaży (przy sporządzaniu aktu notarialnego)
 • Zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (przy sporządzaniu aktu notarialnego)
 • Wynajmowanego (przy zawarciu umowy najmu)

spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku lub części budynku lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osobie której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot działający na ich zlecenie podają w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu budynku lub jego części wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2.

Zmianom ulegają również zasady starania się o dofinansowanie z rządowego programu CZYSTE POWIETRZE, którego nowa edycja wystartowała 3 stycznia 2023 roku. Jedną z nowości w programie jest konieczność przeprowadzenia AUDYTU ENERGETYCZNEGO, który obejmuje wszystkie elementy, instalacje i urządzenie w obiekcie budowlanym, które mają związek ze zużyciem energii.

Należą do nich:

 • przegrody zewnętrzne, czyli ściany, dachy, stropodachy
 • stolarka okienna i drzwiowa
 • instalacje grzewcze
 • instalacje wentylacyjne
 • instalacje klimatyzacyjne
 • instalacje ciepłej wody użytkowej
 • oświetlenie
 • zastosowanie źródeł odnawialnych, czyli paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji do spalania biomasy itp.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE to wsparcie skierowane do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. W jego ramach możliwe jest uzyskanie dofinansowania na przeprowadzenie termomodernizacji oraz wymiany źródła ciepła. Najnowsza edycja programu realizowana będzie aż do 2029 roku.

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Usługi BHP i PPOŻ wykonuje dla Państwa usługi związane ze:

 • Sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej budynków
 • Przeprowadzaniem audytów energetycznych budynków, niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu CZYSTE POWIETRZE

Dysponujemy kadrą, posiadającą wymagane kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone wpisem w wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Gwarantujemy profesjonalnie wykonaną usługę z czasem realizacji nie przekraczającym 14 dni roboczych dla pojedynczych budynków / lokali a przede wszystkim konkurencyjną ceną.

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.