Strona główna » Oferta » Świadectwa energetyczne budynku, Audyt energetyczny

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA Usługi BHP i PPOŻ

wykona dla Państwa:

  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków, lokali
  • Audyt energetyczny budynków niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie z programu rządowego CZYSTE POWIETRZE

Dysponujemy kadrą, posiadającą wymagane kwalifikacje w tym zakresie, potwierdzone  wpisem w  wykazie osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Gwarantujemy profesjonalnie wykonaną usługę, konkurencyjne ceny,  z czasem realizacji nie przekraczającym 10 dni roboczych dla pojedynczych budynków / lokali.

Za wykonane usługi wystawiamy fakturę VAT.

Od 28.04.2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy  z dnia 29 sierpnia 2014 r. o
CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku spoczywa na właścicielu nieruchomości / zarządcy obiektu  lub osobie, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

niezbędne jest w przypadku:

  • sprzedaży nieruchomości
  • sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
  • najmu (przy zawarciu umowy najmu)
  • na potrzeby dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”
  • do zawiadomienia o ukończeniu budowy w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu  i zapoznania się ze szczegółami oferty.

biuro@bhpwloclawek.pl

Audytor energetyczny
Numer wpisu do rejestru MRiT: Dominika 24610, Robert 24913, Piotr 9608
Telefon kontaktowy +48 608 111 139

 

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami

+48 608 111 139

biuro@bhpwloclawek.pl

Akademia Bezpieczeństwa - stopka - logo

Promienna 19/29
87-800 Włocławek
+48 608 111 139
biuro@bhpwloclawek.pl

© 2019 Akademia Bezpieczeństwa.
Wszystkie prawa zastrzeżone.